Dzisiaj jest Sobota, 13 Lipca 2024 r.

Gmina Gietrzwałd

Przyroda

Historia

Zobacz także

Eko Turysta

Jest to już 12 projekt ze środków RPO WiM realizowany przez gminę Gietrzwałd samodzielnie lub w partnerstwie, a wciąż przygotowywane są kolejne. Celami projektu jest zachowanie i ochrona środowiska przyrodniczego gminy, ochrona atrakcyjnej biologicznie przestrzeni oraz stworzenie zaplecza do prowadzenia edukacji ekologicznej.

Projekt polega na odnowieniu szlaków turystycznych (rowerowych) przebiegających przez teren gminy oraz wytyczenie nowego szlaku pieszo-rowerowego od granic gminy z Olsztynem do Gietrzwałdu – razem 116 km szlaków. W ciągu powstałych szlaków wybudowane zostanie 10 przystanków rowerowych ze strefą rekreacji i edukacji. Powstaną one w: Gronitach, Nagladach, Łajsach, Gietrzwałdzie, Worytach, Biesalu, Tomarynach i Śródce. Przystanki będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz będą wykorzystywały odnawialne źródła energii (oświetlenie, ławki solarne z instrukcją napisaną w języku Braille’a). W 8 innych lokalizacjach zostaną ustawione tablice informacyjne przedstawiające mapę gminy z naniesionymi przebiegami poszczególnych szlaków oraz informacjami o cennych przyrodniczo obiektach występujących w pobliżu. W zależności od możliwości danej lokalizacji i potrzeb przystanki będą wyposażone także w tablice informacyjne, gry ekologiczne, strefę wypoczynku oraz małą infrastrukturę rekreacyjną.

Wartość realizowanego projektu to: 1 399 091,74 zł.

EKO turysta w Gminie Gietrzwałd